Spring naar content

Jaar in, jaar uit van betekenis zijn

Samen zetten we ons bij Trivire iedere dag in om mooie stappen te zetten als het gaat om van betekenis zijn. Onze Koers helpt ons hierbij verder. De Koers is een document waarin staat beschreven wat belangrijk is voor Trivire en wat we in de komende jaren willen bereiken. De Koers is van ons allemaal en het is de leidraad bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Het document helpt ons ervoor te zorgen dat we alle bewoners altijd op de juiste manier helpen!

Om te zorgen dat onze Koers voor iedereen duidelijk en begrijpelijk is, hebben we deze onderverdeeld in vier thema’s. Hier lees je kort en bondig wat onze gezamenlijke Koers inhoudt.

beeld-home-samen-2
illustratie-huis-flat

Wonen voor de juiste prijs

Dat iedereen een (t)huis heeft en daarvoor een juiste prijs betaalt, dát vinden we heel belangrijk bij Trivire. Dit begint bij huurprijzen die passen bij de portemonnee van onze bewoners. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat we goed kijken bij welke huurprijs huurders nog huurtoeslag kunnen aanvragen. Omdat wonen meer kosten met zich meebrengt dan alleen de huurprijs, gaan we in gesprek met samenwerkingspartners en onderzoeken samen met hen of onze huurders ondersteund kunnen worden. Waar het kan, zetten we ons altijd in om van betekenis te zijn.

Bouwen aan voldoende woningen voor iedereen

We bouwen nieuwe woningen om te zorgen dat er meer woningen beschikbaar zijn. Ook gaan we beschikbare woningen verhuren aan bewoners die erbij passen. Denk hierbij aan het verhuren van eengezinswoningen aan gezinnen. Daarnaast hebben we gekeken naar hoe de woningvraag en het woningaanbod zich de komende tien jaar gaan ontwikkelen en wat er gedaan kan worden met de ontwikkeling. En we hebben met de drie gemeenten waarin we werkzaam zijn prestatieafspraken gemaakt. Dit alles vormt de basis voor ons nieuwe portefeuilleplan. In dit plan staat alles wat met de woningvoorraad te maken heeft en er worden strategische keuzes in gemaakt. Deze keuzes werken we uit in plannen en projecten voor de komende jaren.

def-portret1

‘TRIVIRE WAS OP ZOEK NAAR IEMAND MET EEN PASSENDE WINKEL VOOR DIT PAND’

Huurder Linda en kat Hans

14-duurzame-woningen-VS

Thuis in de wijk

In onze wijken moeten onze bewoners met plezier kunnen wonen, elkaar kennen, waar mogelijk voor elkaar zorgen en indien nodig de weg naar hulp en ondersteuning makkelijk kunnen vinden. Daar streven wij naar. Samen met bewoners en onze samenwerkingspartners maken en houden we de wijken en buurten daarom schoon, veilig en leefbaar. Een fijne, veilige buurt is namelijk net zo belangrijk als een veilig thuis.

We maken een wijkvisie en er worden activiteiten georganiseerd voor en door onze bewoners. We doen dit samen met onze samenwerkingspartners op speciale ontmoetingsplekken. Door samen met onze samenwerkingspartners aanwezig te zijn in de wijken die onze aandacht verdienen, weten de huurders ons beter te vinden als ze vragen of problemen hebben en kunnen we met elkaar echt het verschil maken.

De juiste kwaliteit woningen

Bewoners moeten op een bepaalde basiskwaliteit van de woning kunnen rekenen. We willen de basiskwaliteit van onze woningen naar een hoger niveau brengen. Maar daarvoor moeten we eerst weten wat de basiskwaliteit is. Dit gaan we vaststellen. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers en partijen waar we mee werken altijd weten waar een woning aan moet voldoen. Dit geldt ook voor de entree van de woongebouwen en het groen dat erbij hoort. De bewoners krijgen hierdoor altijd een fijn en veilig huis.

Door goed samen te werken, kunnen we betere service leveren. Daarom gaan we alle dienstverlening die met onderhoud te maken heeft beter op elkaar afstemmen. Door de aannemers van elkaar te laten weten wat ze doen en door elkaar te helpen, wordt de kwaliteit van de woningen nog beter.

Steeds duurzamer wonen

We móéten niet alleen met verduurzamen aan de slag, we wíllen het ook. Alleen door nu stappen te nemen kunnen we het verschil maken, nu en in de toekomst. De komende jaren gaan we woningen verduurzamen en isoleren. Ook plaatsen we dubbelglas of zonnepanelen en vernieuwen ventilatiesystemen. We stappen over naar het warmtenet en gaan gebruikmaken van bijvoorbeeld zonne-energie. Daarnaast zorgen we voor minder bouwafval bij sloop of renovatie en kijken we samen met onze samenwerkingspartners naar hoe we meer natuur in de wijken kunnen brengen. Om bewoners het meeste voordeel te laten halen uit de vernieuwingen die we aanbrengen in de woningen geven we ze voorlichting over het gebruik ervan.

def-portret2

‘OVER DE BOUWMENSEN KAN IK ALLEEN MAAR MET LOF PRATEN’

Huurder Julia Schaepman-Teeuw

18-organisatie-van-de-toekomst1

Digitaal zelf zaken regelen of persoonlijk contact

We bieden steeds meer diensten digitaal aan en we sturen bij bewoners actief aan op het gebruiken van onze digitale dienstverlening als ze zelf zaken met ons willen regelen. Dit zorgt ervoor dat de huurders dat zelf kunnen doen op het moment dat het hen het beste uitkomt. Ook zorgt het ervoor dat we meer tijd overhouden voor persoonlijk contact met huurders die dat echt nodig hebben. We leveren hierbij ook dienstverlening op maat en durven daarbij af te wijken van standaardoplossingen. Ook geven we bijvoorbeeld extra uitleg als bewoners de Nederlandse taal niet helemaal beheersen en we maken ze wegwijs in de digitale wereld. Om hier meer in te kunnen betekenen, zoeken we samenwerkingspartners die ons hierbij kunnen helpen.

def-portret3

‘VOOR DE BOODSCHAPPEN MOET IK EXTRA TIJD UITTREKKEN DOOR DE PRAATJES MET IEDEREEN’

Huurder dhr. J. Boonstoppel

6-budget-coach-VS

Inspelen op de ontwikkelingen

We kijken constant naar wat er gebeurt in onze omgeving. Alleen zo kunnen we flexibel blijven en goed inspelen op alle ontwikkelingen die er zijn. Om onze huurders op de beste manier te helpen, zetten we ons altijd in om de beste collega’s aan te nemen en we blijven onze manier van werken verbeteren. De collega’s gaan ook altijd mee in de veranderingen, in de wijken en in de maatschappij. Ook blijven we de samenwerking met onze partners constant verbeteren en uitbreiden.

Goed met ons geld omgaan

We zetten ons altijd in om genoeg geld te hebben om extra mensen en middelen in te kunnen zetten voor onze sociale opgave en te investeren in samenwerking en ontwikkeling. We staan er financieel goed voor, maar we moeten ook veel investeren. Constant spelen wij in op de vraag naar woningen en op de ontwikkelingen in de omgeving. We verbeteren onze processen, hebben risico’s goed in beeld en meten deze regelmatig. We kijken steeds of onze inspanningen en investeringen genoeg resultaat opleveren. Hierbij gaan we altijd creatief te werk en zoeken we naar nieuwe mogelijkheden.

def-portret4

‘SINDS KORT IS ER WEER EEN GEWELDIGE HUISMEESTER EN DAT GEEFT EEN HEEL VERTROUWD GEVOEL’

Huurder Jolante van der Graaf